Tag Search

Type a search term

Advanced Search

WOENSEL, Pieter van. Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89, vol. II, Istanbul, 1206/1209 [1791/1794].

Subjects (7)